The City of Crawfordsville, Indiana

Small City... Big Possibilities

Meet The Firefighters

Chief Busenbark Fulwider Miller
Scott Busenbark
Fire Chief
Jim Fulwider
Deputy Fire Chief      
Paul Miller
Division Chief of EMS
Bechtel A Shift Captain B Shift Captain
Brian Bechtel 
Div. Chief of Code Enforcement
  Todd Fouty
"A" Shift Captain
Scott Surber
"B" Shift Captain
C Shift Captain A Shift Lieutenant A Shift Lieutenant
Nate Patton
"C" Shift Captain 
 Cody Dyer
Lieutenant
CJ Mullett
Lieutenant
B Shift Lieutenant B Shift Lieutenant C Shift Lieutenant
Adam Skelton
Lieutenant 
Eric Frye
 Lieutenant 
Seth Nichols
Lieutenant
C Shift Lieutenant EMS Lieutenant Community Paramedic
Dustin Harris
Lieutenant
Kevin Howey
EMS Lieutenant
John Toler
Community Paramedic
Corporal Firefighter Firefighter
Jody Endicott
Corporal/EMT
 Eric Gillum
 Corporal
Darren Forman 
Community Paramedic 
Firefighter Firefighter Firefighter
Brian McCoy 
 Firefighter/Paramedic
Brian Shaw
Firefighter/Paramedic 
Joe Crane
Firefighter/Paramedic
Firefighter Firefighter Firefighter
 Brandon Stadler
Firefighter/Paramedic
John Huber
Firefighter/Paramedic 
Daryn Clifford
Firefighter/Paramedic
Firefighter Firefighter Firefighter
Justin Sparrow 
Firefighter/Paramedic
Matt Poole
Firefighter/Paramedic
Cody Haslam 
Firefighter/Paramedic
Firefighter Firefighter Firefighter
 Jeremiah Thompson
Firefighter/Paramedic 
Seth McCloud
Firefighter/Paramedic
Sebastain Shriver
Firefighter/Paramedic
Firefighter Firefighter Carr
Kyle Hunt
Firefighter/Paramedic
Trent Stetler
Firefighter/Paramedic 
David Carr
Firefighter/Paramedic
Firefighter Davis Firefighter Hill FF Jason Starcher
Kurt Davis
Firefighter/Paramedic
Cyle Hill
Firefighter/Paramedic
Jason Starcher 
Firefighter/Paramedic  
Dayna Kalaba James Manion Andrew Craig
Dayna Kalaba
Firefighter/Paramedic
James Manion
  Firefighter/Paramedic 
          Andrew Craig            Firefighter/EMT
FF Ryan Souligne Not Pictured Richard Booth
Ryan Souligne 
 Firefighter/EMT
Mitchell McCollum
 Firefighter/EMT 
                     Richard Booth                       Firefighter/EMT     
Nathaniel Busenbark Logan Meadows Not Pictured
Nathaniel Busenbark Firefighter/Paramedic        Logan Meadows       Firefighter/EMT                     Daniel Rose                       Firefighter/EMT
Andrew Traylor Danielle Baker Dawson Busenbark
    Andrew Traylor          Firefighter/EMT                     Danielle Baker                                   Firefighter/EMT                  Dawson Busenbark     Firefighter/EMT      
Logan Sallee Not Pictured Kolten Cromwell
Logan Sallee  Firefighter/Paramedic                                Jake Lowe                         Chaplin   Kolten Cromwell     Firefighter/EMT
                   

In this Department

Topics of Interest